fbpx

נוסטרו

ענבר גרופ נמצאת בצמרת הגבוהה של חברות הנוסטרו בישראל, כאשר את ההובלה שלה רכשה באמצעות גיוס של הון אנושי משובח לשורותיה, שימת דגש על עבודת צוות פורייה, השקעה בטכנולוגיות חדישות והטמעת פעילות אשר מבוססת על אסטרטגיות קפדניות ואנליזות מתקדמות.
הקבוצה מעסיקה סוחרי ניירות ערך ונגזרים בעלי מומחיות בתחומי פעילותם. פעולות המסחר מתאפיינות בטווחי זמן שונים – החל ממסחר יומי ועד ניהול פוזיציות מורכבות בישראל ובחו"ל, תוך הקפדה על "מסחר ממושמע" ועל מדיניות ניהול הסיכונים הסדורה והמפוקחת של הקבוצה.

ענבר גרופ נעה ומסתגלת לשינויים הטכנולוגיים, הרגולטוריים והעסקיים בשווקים המשתנים, ומספקת יציבות וביטחון לשותפיה העסקיים בתחום שבו דינמיות היא דבר שבשגרה.
רוצים להצטרף אל הצוות שלנו? לחצו כאן